Ruch Drogowy

ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA WRD 2021 na drogach powiatu Kępińskiego

Lp.

Miesiąc

Kierowanie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego 2020 rok

Kierowanie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego 2021 rok

Kolizje 2020 rok

Kolizje 2021 rok

Wypadki 2020 rok

Wypadki 2021 rok

1

Styczeń

15 osób

13 osób

43 osoby

65 osób

2 wypadki

2 wypadki

2

Luty

9 osób

18 osób

45 osób

67osób

3 wypadki

3 wypadki

3

Marzec

10 osób

19 osób

43 osoby

45 osób

2 wypadki

0

4

Kwiecień

 

 

 

 

 

 

5

Maj

 

 

 

 

 

 

6

Czerwiec

 

 

 

 

 

 

7

Lipiec

 

 

 

 

 

 

8

Sierpień

 

 

 

 

 

 

9

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

10

Październik

 

 

 

 

 

 

11

Listopad

 

 

 

 

 

 

12

Grudzień

 

 

 

 

 

 

13

Podsumowanie

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony