UWAGA ZAGROŻENIE

 UWAGA ZAGROŻENIE:

Cele programu:

- wypracowanie porozumień i prowadzenie ścisłej współpracy z dyrektorami szkół i kuratorami oświaty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,

- zapoznanie kadry pedagogicznej z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi narkomanii, narkotyków i alkoholizmu,

-rozpropagowanie wśród młodzieży niebezpieczeństw zwiazanych z zażywaniem narkotyków i innych środków psychotropowych oraz używaniem alkoholu,

- kształcenie wśród młodzieży umiejętności przeciwstawiania się zachętom popadania w nałóg, zwłaszcza zajmującymi się zapobieganiem narkomanii,

-organizowanie zajęć aktywizacyjnych i psychokorekcyjnych.

Kierunki działania:

-natychmiastowe reagowanie na wszelkie sygnały pochodzące ze szkoły,
-upowszechnianie numerów policyjnych telefonów zaufania, pod które można anonimowo kierować informacje o przestępstwach narkotykowych,
-regularne kontrolowanie miejsc gromadzenia się nieletnich, mogacych miec styczność z narkotykami ( rejony dworców PKS, PKP, pubów, dyskotek, salonów gier, a także rejonu szkół ),
-prowadzenie rozpoznania środowisk zagrożonych narkomanią oraz rodzin patologicznych.

Realizacją programu zajmują się policjanci Zespołu d/s Nieletnich, Patologii i Prewencji Kryminalanej w ścisłej współpracy z Dzielnicowymi.

Powrót na górę strony