BEZPIECZNY OGRÓD

 BEZPIECZNY OGRóD

W związku z zagrożeniem przestępczością pospolitą na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych, powstał Program  prewencyjny "BEZPIECZNY OGRóD", który wdrożony został na  terenie działania KPP w Kępnie i na podstawie którego 29 maja 2007 roku, Komendant Powiatowy Policji w Kępnie  oraz Prezes Kolegium Prezesów ROD Rejonu Kępno, podpisali Porozumienie o współdziałaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie ROD.

Cele programu:

1. Ograniczenie przestępczości na terenieogródków działkowych.
2. Kształtowanie świadomości prawnej i wiktomologicznej działkowców.
3. Budzenie inicjatyw działkowców w kierunku działania na rzeczpoprawy bezpieczeństwa, zwłaszcza zabezpieczenia mienia.

Kierunki działania:

1. Stosowanie PREWENCJI FIZYCZNEJ  poprzez:
- inspirowanie wprowadzania technicznej ochrony zabudowań, altanekitp. oraz sprzętu ogrodniczego,
- poradnictwo w zakresie stosowania zabezpieczeń technicznych, alarmów,
- znakowanie przedmiotów wartościowych,
- zamykanie na  noc terenu ogrodów na zamki,

2. Stosowanie  PREWENCJI SPOłECZNEJ poprzez:
- wizyty policjantów na spotkaniach z działkowcami,
- zapoznanie działkowców z Dzielnicowymi, w rejonie którego znajdują się ROD,
- współpraca Policjiw kierownictwem ROD,
- działalność propagandowo - edukacyjna w zakresie:
  * zachowania się w przypadku stwierdzenia dokonania przestępstwa lub wykroczenia,
  * sposobu zachowania się w przypadku stwierdzenia bezpośredniego  działania przestępczego ( rola nr 997),
  * ogólnego bezpieczeństwa w życiu codziennym.

Realizacją programu zajmują się policjanci Zespołu d/s Nieletnich, Patologii i Prewencji Kryminalnej w ścisłej współpracy z Dzielnicowymi.Powrót na górę strony