Plany priorytetowe

Posterunek Policji w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie

Plan działań na najbliższy okres został stworzony na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożeń dokonanej w rejonach służbowych.

Dzielnicowy Rejonu nr I - asp. szt. Aleksander Stefan prowadzi działania planu priorytetowego polegające na wyeliminowaniu zjawiska niedopełnienia przez właścicieli posesji obowiązku oznaczenie numerem posesji lub oznaczenie jej w sosób małoczytelny. Prawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowym ma bardzo istotne znaczenie dla usprawnienia działania wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikcji domów jest bardzo ważna między innymi dla ratowania życia i zdrowia w sytuacjach różnego rodzaju zdarzeń losowych, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

Dzielnicowyt Rejonu nr II - asp. Tomas Wyżnikiewicz prowadzi plan priorytetowym objął rejon miejscowości Opatów pod kątem spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz zakłócaniu ładu i porządku publicznego w rejonie boiska sportowego w miejscowości Opatów przez młodzież w tym osoby nieletnie.

Dzielnicowy rejonu nr III gminy Baranów asp. Adam Skotnik prowadzi plan działania priorytetowego mający na celu zwiększenie świadomości seniorów na temat sposobów działania oszustów wyłudzających pieniądze metodami " na wnuczka", " na policjanta", "na szklankę wody" itp. w celu wyeliminowania lub przy najmniej ograniczenia przypadków utraty oszczędności.

Dzielniocwy rejonu nr IV gminy Baranów asp. Daniel Klimecki działanie priorytetowym objął rejon miejscowości Grębanin na podstawie analizy oraz regularnie nanoszonych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa zagrożeń dotyczących spożywania alkoholu w miejscu publicznym w okresie całego tygodnia w porze dopołudniowej i popołudniowej celem wyeliminowania przedmiotowego zagrożenia.

Powrót na górę strony