Plany priorytetowe

Plan działań priorytetowych - dzielnicowy Rejonu VI gminy Kępno

Dzielnicowa rejonu VI miasta Kępno działaniem priorytetowym objęła miejscowość Kliny.

Dzielnicowa rejonu VI mł. asp. Bożena Żukowska działaniem priorytetowym objęła miejscowość Kliny. Działania planu priorytetowego związane są z bezpieczeństwem trzymania zwierząt. Działania ukierunkowane są na zwiększenie świadomości zagrożeń związanych z niewłaściwym trzymaniem zwierząt w szczególności psów, które wałęsają się po wsi, w rejonie dróg i chodników, co stwarza realne zagrożenie dla pieszych oraz stwarza niebezpieczeństwo spowodowania zdarzeń drogowych.

Powrót na górę strony