Plany priorytetowe

Posterunek Policji w Bralinie - plany

Plan działań priorytetowych stworzony został na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożeń w rejonie służbowym. Dzielnicowi Posterunku Policji w Bralinie w cyklach półrocznych przygotowują plan działania priorytetowego, którego celem są działania dążące do wyeliminowania zagrożenia poprzez szereg czynności, począwszy od profilaktycznych spotkań ze społeczeństwem, współpracy z różnymi instytucjami, urzędami i organizacjami. Działanie te mają charakter kampanii społecznych mających na celu uświadomienie lokalnej społeczności o zagrożeniach występujących w rejonie ich zamieszkania, uwrażliwienia na te zagrożenia, a także pomoc w ich eliminowaniu.

 

mł.asp. Michał Jurowicz dzielnicowy rejonu nr 1 prowadzi działania planu priorytetowego pod nazwą "Nieprawidłowe parkowanie w rejonie Szkoły Podstawowej", które skierowane są na ogranieczenie efektu popełnianym wykroczeniom przeciwko przepisom Ruchu Drogowego art. 49, ust.1 Ustawy Prawo o Rucgu Drogowym. Zabrania się zatrzymania pojazdu na przejeździe kolejowym, na przejeździe tranwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania.

sierż. szt. Piotr Gola dzielnicowy rejonu nr 2 w okresie od 1 lutego 2024 roku do 31 lipca 2024 roku, prowadzi działania planu priorytetowego pod nazwą "bezpańskie psy"  we wsi Tabor Mały, zauważono wałęsające się bezpańskie psy, które są niejednokrotnie agresywne wobec ludzi i zwierząt czym stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Ponatdo w ostatnim czasie doszło do niebezpiecznych zdarzeń na drodze z psami na terenie miejscowości Tabor Mały.

mł. asp. Justyna Gajda dzielnicowa rejonu nr 3 realizuje na terenie swojej dzielnicy plan priorytetowy "kocham więc dbam", który skierowany jest na zagrożenia związane z niewłaściwym parkowaniem pojazdów podczas odwożenia lub odbierania dzieci ze szkoły czy przedszkola, a także niewłaściwym sposobem przewożenia swoich pociech w pojazdach.

asp. szt.. Arkadiusz Bober dzielnicowy rejonu nr 4 realizuje na terenie swojej dzielnicy plan priorytetowy "SENIOR", które skierowane są na zagrożenie wyłudzenia pieniędzy poprzez błedne informacje podawane przez telefon, mające różne legendy, takie jak: krypto waluty i natychmiastowy związany z nimi zysk, wypadek samochodowy, pomoc dla wnuczka czy telefon od policjanta. Powyższe dotyczy zwłaszcza osób starszych, którzy są bardziej ufni wobec innych osób i chętni do pomocy, a zarazem niedoinformowani o skali takiego zjawiska oraz chęci wykorzystania ich zaufania.

 

 

Do kontaktu w ramach realizacji powyższych działań najlepiej kontaktować z dzielnicowymi telefonicznie lub bezpośrednio w Posterunku Policji w Bralinie.

asp. Michał Jurowicz  -tel. 786 936 276

sierż. szt. Piotr Gola - tel. 786 936 275

mł. asp. Justyna Gajda - tel. 786 936 282

asp. szt.  Arkadiusz Bober - tel. 786 936 272

Powrót na górę strony