USTAWY

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE REGULUJ¡CE PRACÊ POLICJI ZNAJDZIESZ NA STRONIE INTERNETOWEJ: 

prawowww.sejm.gov.pl

oraz :

www.policja.pl

Powrót na górę strony