Wydział Ruchu Drogowego - struktura i zadania

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO  - struktura  

 

nadkom. Paweł Haraś

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

tel. 47 77 56 261

 

 Zadania:
1) organizowanie i prowadzenie działań w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego,
2) kontrola ruchu drogowego, analizowanie zdarzeń drogowych,
3) prowadzenie postępowań w sprawach o wypadki i kolizje drogowe na drogach publicznych,
4) prowadzenie ewidencji kierowców, naruszających przepisy ruchu drogowego,
5) koordynowanie i prowadzenie, na terenie podległym Komendzie, działań w ramach ogólnokrajowych i wojewódzkich akcji kontrolno-porządkowych,
6) analizowanie bezpieczeństwa, porządku i płynności ruchu na drogach publicznych, badanie przyczyn i okoliczności wypadków (kolizji) drogowych oraz opracowywanie kompleksowych programów działań poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Powrót na górę strony