Wydział Kryminalny - struktura i zadania

WYDZIAŁ KRYMINALNY

  WYDZIAŁ KRYMINALNY-struktura

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

podinsp. Janusz Błach

tel. 47 77 56 271    

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

podinsp. Mateusz Lewek

tel. 47 77 56 304 

 

kierownik zespołu d/w z przestępczością gospodarczą

 tel. 47 77 56 291

 

kierownik zespołu dochodzeniowo-śledczego

 tel. 47 77 56 284 

 

 kierownik zespołu operacyjno-rozpoznawczego  

tel. 47 77 56 278

 

zespół ds. poszukiwań i osób zaginionych
asp. Kamil Skiba  tel. 47 77 56 279

 

zespół techników kryminalistycznych

asp. Łukasz Rabiega
asp.sztab. Sławomir Chudy,
tel. 47 77 56 309

 

 

 

 

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY- zadania 

1.Wykonywanie i koordynowanie czynności  operacyjno-rozpoznawczych w zakresie rozpoznania, zapobiegania, i zwalczania przestępczości kryminalnej, narkotykowej, gospodarczej oraz sprawnego wykrywania i ścigania ich sprawców na terenie powiatu kępińskiego, we współpracy z innymi komórkami Komendy, jednostkami Policji, organami wymiaru sprawiedliwości oraz innymi uprawnionymi organami rządowymi, samorządowymi lub organizacjami i instytucjami pozarządowymi.

2.Prowadzenie i koordynowanie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w sprawach wszystkich przestępstw zaistniałych na obszarze powiatu kępińskiego.

3. Realizowanie czynności w zakresie poszukiwań osób i rzeczy, a także identyfikacji osób i zwłok we współdziałaniu w tym zakresie z innymi jednostkami Policji, organami wymiaru sprawiedliwości oraz innymi uprawnionymi organami rządowymi, samorządowymi lub organizacjami i instytucjami pozarządowymi.

4. Prowadzenie przedsięwzięć agenturalnych oraz werbowanie osobowych źródeł informacji i współpraca z źródłami.

5. Prowadzenie czynności operacyjnych na miejscu przestępstw, w tym udział w śledczych oględzinach miejsc przestępstw w celu niezwłocznego wykrycia ich sprawców.

6.Analizowanie potrzeb w zakresie stosowania techniki operacyjnej, przesyłek niejawnie nadzorowanych, zakupów kontrolowanych oraz operacji specjalnych i wnioskowanie do Komendy Wojewódzkiej Policji o zastosowanie środków techniki operacyjnej.

7.Aktualizacja zbiorów umożliwiających identyfikację osób i rzeczy.

8. Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach i ich sprawcach.

9. Współpraca z komórkami pionu kryminalnego w zakresie wykorzystywania wiedzy i możliwości kryminalistyki w tworzeniu wersji osobowych i śledczych.

10. Analizowanie stanu wyposażenia specjalistycznego służby kryminalnej i sygnalizowanie potzreb w tym zakresie.

 

 

Powrót na górę strony