Przyjęcia Interesantów - Skargi i Wnioski

Przyjęcia Interesantów - skargi i wnioski

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW

 

Komendant Powiatowy Policji w Kępnie

każdy poniedziałek w godz. 15.30 – 17.30

SKARGI I WNIOSKI
Skargi przyjmowane są pisemnie ( protokolarnie ). W przypadku skarg telefonicznych informuje się obywateli o konieczności osobistego zgłoszenia się lub przesłania skargi pisemnej, gdyż w przeciwnym razie nie zostaną przeprowadzone czynności wyjaśniające.
Skargi załatwiane są w terminie określonym przez Kodeks Postępowania Administracyjnego, nie później niż w ciągu miesiąca, bądź 14 dni ( dot. parlamentarzystów i radnych ).
Skarżący jest każdorazowo pisemnie informowany o sposobie załatwienia skargi

 

W związku z koniecznością ograniczanenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID - 19, wywołanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniach. Zalecamy w mierę możliwości, zgłaszanie spraw telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub nadsyłanie korespondencji pocztą bądź pozostawienie przygotowanych pism w recepcji komendy. W przypadku chęci zgłoszenia sprawy o charakterze skargi prosze o nadsyłanie informacji na adres  meilowy dyzurny.kepno@po.policja.gov.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Kępnie

każdy poniedziałek w godz. 8.00-10.00

  • miasto Kępno
  • gmina Kępno
  • gmina Baranów
  • gmina Bralin
  • gmina Perzów

Kierownik Posterunku Policji w Trzcinicy z/s w Laskach

każdy poniedziałek w godz. 15.30 – 17.30

  • gmina Łęka opatowska
  • gmina Rychtal
  • gmina Trzcinica 

Dzielnicowi w punktach przyjęć

Bralin - poniedziałek w godz. 13.00 – 14.00

Baranów - wtorek  w godz. 13.00-14.00

Perzów - środa w godz. 13.00-14.00

 

pozostałe dni zgodnie z grafikami służby

 

63-600 Kępno  Baranów ul. Ogrodowa 2

tel. 62 78 10 577

 

63-640 Bralin  ul.Namysłowska 13

tel. 47 77 56 340

 

63-646 Opatów  ul.Kepińska 8

tel. 47 77 56 360

 

 

63-620 Laski ul.Kępińska 10   

tel. 47 77 56 350

 

63-630 Rychtal ul. Namysłowska 5/2

tel. 47 77 56 370

 

z wyjątkiem  sytuacji,  gdy w poniedziałek lub środę

przypada  dzień  ustawowo wolny  od  pracy lub gdy
w czasie dyżuru  dzielnicowego ma miejsce zdarzenie
wymagające pilnego podjęcia interwencji Policji

 

ponadto:

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Aleja Solidarności 77,

00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811

centrala: 0-22 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57

80 -748 Gdańsk

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02

fax (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40 – 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800

fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50 - 056 Wrocław

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115

fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

środa w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Linki: strona główna RPOwww.rpo.gov.pl

formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Powrót na górę strony