Jak to się zaczęło

GRUPA REALIZACYJNA

 

 HISTRORIA POWSTANIA

Powołanie wyspecjalizowanej formacji policyjnej przy Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie, której zadaniem było by przede wszystkim działanie w szczególnie trudnych i niebezpiecznych operacjach podejmowanych przez KPP Kępno, nastąpiło 13 maja 2002 roku z inicjatywy dzisiejszego Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie, a ówczesnego Naczelnika Sekcji Prewencji KPP Kępno, podinsp. Krzysztofa Zimnego. Wówczas powstał konkretny plan organizacji i struktury formacji. Koncepcja została zatwierdzona przez przełożonych.

 

grupa realizacyjna

 

 

grlas

 

Spośród kilkunastoosobowej grupy kępińskich policjantów, po przeprowadzonych testach psychologicznych i wydolności fizycznej, wyselekcjonowano 8 funkcjonariuszy, którzy weszli w skład Grupy Realizacyjnej, która formalnie została powołana w listopadzie 2002 roku decyzją nr 109/02 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.


SZKOLENIE

 Członkami Grupy są policjanci o szczególnych predyspozycjach do właściwego reagowania w sytuacjach silnie stresowych, współdziałania w zespole bojowym, a także umiejętnościach z zakresu strzelectwa, taktyki i techniki przeprowadzania operacji policyjnych o podwyższonym stopniu ryzyka.

Natychmiast po powołaniu Grupy, jej członkowie przeszli specjalistyczne, stacjonarne szkolenie prowadzone przez instruktorów Kompanii Antyterrorystycznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

W lipcu 2003 roku Grupa uczestniczyła w szkoleniu tym razem na poligonie w Wędrzynie, prowadzonym przez instruktorów Grupy Reagowania Operacyjno-Manewrowego (GROM).

W następnych latach także realizowano szkolenia z udziałem oddziałów AT, tym razem na terenie powiatu kępińskiego..

  obraz_078

Obecnie formacja liczy 9 funkcjonariuszy, którzy systematycznie (co najmniej 2 razy w miesiącu) po kilka godzin dziennie doskonalą swoją sprawność fizyczną, umiejętności strzeleckie oraz z zakresu taktyki i techniki przeprowadzania interwencji policyjnych.

 

 

WYPOSAŻENIE

Na początku 2003 roku Grupa dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Kępnie i Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie została wyposażona w taktyczne umundurowanie – kamizelki, kabury, latarki itp.

W grudniu 2007 roku przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Kępnie Grupa została ponownie doposażona m.in. w hełmy kewlarowe, kamizelki taktyczne, gogle ochronne.

W chwili obecnej członkowie Grupy poza specjalistycznym umundurowaniem dysponują m.in. nowoczesną bronią krótką , a także bronią maszynową i strzelbami gładkolufowymi.


1

REALIZOWANE AKCJE

Kępińska Grupa Realizacyjna co najmniej kilka razy w roku bierze udział w operacjach prowadzonych przez KPP Kępno w związku ze zwalczaniem przestępczości o najcięższym wymiarze gatunkowym. I tak członkowie KGR brali kilkanaście razy udział w zatrzymywaniu sprawców rozbojów, kradzieży rozbójniczych i wymuszeń rozbójniczych do jakich doszło na trenie powiatu kępińskiego.

W roku 2007 wspomagali policjantów Sekcji Kryminalnej KPP Kępno przy zatrzymaniu członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem narkotykami na teranie powiatów: kępińskiego, kaliskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego.

 

Pod koniec 2007 roku wspierali także funkcjonariuszy z KPP Ostrzeszów, dokonując zatrzymania poszukiwanego listem gończym niezwykle groźnego przestępcy.

W roku 2008 i 2009  roku dokonali zatrzymań członków kolejnej kilkuosobowej grupy zajmującej się handlem narkotykami na terenie powiatu kępińskiego. W roku 2010 członkowie GR uczestniczyli w zatrzymaniu zorganizowanej grupy przestępczej, która działała na terenie trzech województw. Jej członkowie dokonali kilku napadów na sklepy na terenie powiatu kepińskiego, w trakcie których ukradli pieniądze o łącznej sumie kilkunastu tysięcy złotych.

W kolejnych latach policjanci Grupy Realizacyjnej systematycznie brali udział w szkoleniach oraz akcjach realizowanych na terenie Południowej Wielkopolski.

{galeria}/gr{/galeria}  


Powrót na górę strony