Grupa Realizacyjna

GRUPA REALIZACYJNA

                                                                                                                                        

 HISTRORIA POWSTANIA

Powołanie wyspecjalizowanej formacji policyjnej przy Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie, której zadaniem było by przede wszystkim działanie w szczególnie trudnych i niebezpiecznych operacjach podejmowanych przez KPP Kępno, nastąpiło 13 maja 2002 roku z inicjatywy byłego Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie podinsp. Krzysztofa Zimnego. Wówczas powstał konkretny plan organizacji i struktury formacji. Koncepcja została zatwierdzona przez przełożonych.

 

grupa realizacyjna

 

 

 

 

grlas

 

Spośród kilkunastoosobowej grupy kępińskich policjantów, po przeprowadzonych testach psychologicznych i wydolności fizycznej, wyselekcjonowano 8 funkcjonariuszy, którzy weszli w skład Grupy Realizacyjnej, która formalnie została powołana w listopadzie 2002 roku decyzją nr 109/02 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

 

SZKOLENIE

 Członkami Grupy są policjanci o szczególnych predyspozycjach do właściwego reagowania w sytuacjach silnie stresowych, współdziałania w zespole bojowym, a także umiejętnościach z zakresu strzelectwa, taktyki i techniki przeprowadzania operacji policyjnych o podwyższonym stopniu ryzyka.

Natychmiast po powołaniu Grupy, jej członkowie przeszli specjalistyczne, stacjonarne szkolenie prowadzone przez instruktorów Kompanii Antyterrorystycznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Grupa Realizacyjna min. uczestniczyła w szkoleniu na poligonie w Wędrzynie, prowadzonym przez instruktorów Grupy Reagowania Operacyjno-Manewrowego (GROM).

Wielokrotnie realizowano szkolenia z udziałem oddziałów AT, na terenie powiatu kępińskiego..

 obraz_078

Obecnie formacja liczy 8 funkcjonariuszy, którzy systematycznie po kilka godzin dziennie doskonalą swoją sprawność fizyczną, umiejętności strzeleckie oraz z zakresu taktyki i techniki przeprowadzania interwencji policyjnych.

 

 

WYPOSAŻENIE

Na początku powstania Grupy Realizacyjnej dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Kępnie i Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie została wyposażona w taktyczne umundurowanie – kamizelki, kabury, latarki itp.

 

W kolejnych latach przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Kępnie, Grupa została ponownie doposażona m.in. w hełmy kewlarowe, kamizelki taktyczne, gogle ochronne.

W chwili obecnej członkowie Grupy poza specjalistycznym umundurowaniem dysponują m.in. nowoczesną bronią krótką Beretta, a także bronią maszynową i strzelbami gładkolufowymi.

 

 

1

REALIZOWANE AKCJE

Kępińska Grupa Realizacyjna co najmniej kilka razy w roku bierze udział w operacjach prowadzonych przez KPP Kępno w związku ze zwalczaniem przestępczości o najcięższym wymiarze gatunkowym. I tak członkowie KGR brali kilkanaście razy udział w zatrzymywaniu sprawców rozbojów, kradzieży rozbójniczych i wymuszeń rozbójniczych do jakich doszło na trenie powiatu kępińskiego.

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony