Debaty Społeczne

Mieszkańcy wzięli udział w debacie społecznej

911 września br. w Auli Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie odbyła się debata społeczna z udziałem Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu – mł. insp. Rafała Kozłowskiego.  W debacie  pod hasłem „Decydujmy wspólnie” udział wzięło ponad 100 osób.

 

 

W spotkaniu z mieszkańcami, przedstawicielami samorządów, organizacji i stowarzyszeń udział wzięli: Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu – mł. insp. Rafał Kozłowski, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Waldemar Paternoga , członek Zarządu Powiatu Kępińskiego – Piotr Hołoś, burmistrz Kępna – Aniela Kempa oraz gospodarz spotkania Komendant Powiatowy Policji w Kępnie, insp. Krzysztof Zimny.

Na wstępnie głos zabrał Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu  - mł. insp. Rafał Kozłowski, który powitał zabranych mieszkańców i zaprosił do wspólnej rozmowy na temat nurtujących społeczeństwo problemów.

Komendant Powiatowy Policji w Kępnie, insp. Krzysztof Zimny przedstawił prezentację ukazującą wyniki komendy w 2014 roku oraz zanalizował  pracę kępińskich policjantów w zakresie zapobiegania przestępczości, demoralizacji nieletnich. Przedstawił także działania prewencyjne, ukierunkowane na współpracę ze społeczeństwem i akcje podejmowane w ostatnich miesiącach przez kępińską komendę.  

Wśród gości, którzy przybyli na debatę wiele osób zainteresowanych było problematyką przestępczości w regionie. Rozgorzała ciekawa dyskusja dotycząca problemów powiatu kępińskiego. Głos zabrał m.in. wiceprezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu Roman Filipiak oraz Kazimierz Rachel – przedstawiciel kępińskiego rejonu Polskiego Związku Działkowców. Oboje podkreślali zaangażowanie policji w ochronę mienia działkowców i dziękowali za dotychczasową współpracę. W podobnym tonie wypowiadał się również harcmistrz Wiktor Gruszka.

Mieszkańcy Kępna i sąsiednich gmin, którzy pojawili się na debacie zabrali również głos w sprawie nietrzeźwych kierowców, nietrzeźwych bezdomnych i braku izby wytrzeźwień dla Południowej Wielkopolski, problemów ekologii – w tym przede wszystkim wypalania śmieci i odpadów stolarskich przez rodziny powiatu kępińskiego, brak rond w newralgicznych miejscach naszego regionu (nowy zjazd z S8 oraz ul. Poznańska w Kępnie) oraz brak funkcjonalnych ścieżek rowerowych.

Na pytania z zakresu Ruchu Drogowego i rozwiązań prawnych w zakresie karania pijanych kierowców, piratów drogowych odpowiadała mł. insp. Rafał Kozłowski. W zakresie problemów związanych z ekologią i infrastrukturą głos zabrali Waldemar Paternoga z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz burmistrz Aniela Kempa. Wszystkie sugestie dotyczące pracy Policji zostaną wzięte pod uwagę przez Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie, insp. Krzysztofa Zimnego i będą podlegały szczegółowej analizie w zakresie możliwości ich realizacji.

Spotkanie zakończyło się wypracowaniem wspólnych  wniosków dotyczących przede wszystkim:

- ograniczanie liczby pijanych kierowców na drogach poprzez kontrole policji oraz akcje społeczne

- działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

- akcje na rzecz ekologii, współpraca ze Strażą Miejską  oraz Sanepidem pod kątem wyłapywania tzw. przestępców ekologicznych spalających  odpady meblowe, płyty wiórowe, pianki itd.

- wspieranie rozbudowy lokalnej infrastruktury drogowej i rozbudowy sieci ścieżek rowerowych.

 
  {galeria}/debataspolecznaII{/galeria} 

 

Powrót na górę strony