KOCHAM.REAGUJĘ

KOCHAM.REAGUJ

Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji, Ministerstwo Pracy I Polityki Społecznej, Fundacja Dzieci Niczyje,     największe stacje telewizyjne oraz wybitni polscy artyści zjednoczyli siły, by wspólnie uświadomić jak ważne i cenne jest wychowywanie dzieci bez przemocy.
Celem akcji jest:
  • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków m.in. poprzez:
  • zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy - podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie.

Adresatami są:

  • osoby doznające przemocy;
  • dzieci i młodzież;
  • rodzice;
  • przedstawiciele instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
  • sprawcy przemocy.

PAMIĘTAJ, ŻE I TY MOŻESZ PRZECIWSTAWIĆ SIÊ PRZEMOCY DOMOWEJ - JEŚLI JESTEŚ JEJ ŚWIADKIEM DZWOŃ: 0801109801 LUB 112

 

Powrót na górę strony