I Ty możesz pomóc

I Ty możesz pomóc

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Fundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku.

Celem Fundacji jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zgineli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobistai materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli. Sytuacja finansowa niektórych rodzin jest bardzo zła. Najczęściej giną młodzi wiekiem i stażem pracy policjanci. Renta przysługująca rodzinie jest zbyt niska, aby zapewnić utrzymanie dla osieroconej rodziny.
Fundacja dziękuje wszystkim za wsparcie finansowe, dzięki któremu na dziecięcych buziach pojawi się uśmiech.
Fundacja została zarejestrowana 13 listopada 1997 r. Środki, które przeznacza na pomoc wdowom i sierotom po poległych funkcjonariuszach pochodzą z:
- zbiórek pieniężnych
- darowizn
- spadków
- zapisów
- subwencji
- dotacji

Pomoc udzielana jest w formie:
- zapomóg materialnych i finansowych wdowom i sierotom po poległych policjantach, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych.
- stypendiów i pomocy materialnej związanej z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
- organizowania i dofinansowywania pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach
- dofinansowywania kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot

Podajemy numer konta Fundacji:
PKO BP SA VI o/Warszawa 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167

Źródło: kgp.gov.pl

Powrót na górę strony