Aktualności

SZKOLENIE POLICJANTÓW Z NIEETATOWYCH GRUP REALIZACYJNYCH

Data publikacji 07.06.2024

Policjanci z Nieetatowych Grup Realizacyjnych z terenu południowej wielkopolski oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie szkolili się pod okiem instruktorów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Poznaniu.

Na co dzień pełnią służbę patrolowo-interwencyjną. To właśnie policjanci grup realizacyjnych kierowani są na interwencje trudne, często z udziałem agresywnych osób, których zachowanie może być nieprzewidywalne. Wykonują zadania w warunkach szczególnych, gdzie w każdej chwili może zaistnieć konieczność użycia broni palnej. Często są pierwsi na miejscu zdarzenia i interweniują wobec osób, które znalazły się w sytuacjach kryzysowych. Ich właściwe wyszkolenie jest gwarancją skuteczności i bezpieczeństwa. W ostatnim czasie policjanci grup realizacyjnych z Kalisza, Ostrowa Wlkp., Ostrzeszowa i Kępna uczestniczyli w specjalnie dla nich przygotowanym szkoleniu. Głównym założeniem ćwiczeń było doskonalenie przez funkcjonariuszy już posiadanych umiejętności, w tym sposobów zachowania się w sytuacjach ekstremalnych oraz w sytuacjach o podwyższonym stopniu stresu.
Jednym z elementów szkolenia było dynamiczne zatrzymywanie pojazdów, użycie kolczatki drogowej oraz bezpieczne, szybkie i skuteczne wydobycie osoby zatrzymanej z pojazdu. Kolejnym elementem były ćwiczenia z taktyki i techniki wejścia do pomieszczeń i sprawdzaniem ich pod kątem osób, które mogą być uzbrojone i ukrywać się przed organami ścigania.
Policjanci grup realizacyjnych podczas podejmowanych interwencji muszą umieć szybko rozpoznać zagrożenie, zidentyfikować cel i zadecydować o użycia odpowiednich środków przymusu bezpośredniego, a także broni palnej. Tak jak w codziennej służbie ćwiczenia wykonywali zespołowo, z uwzględnieniem różnych stopni trudności. Dużą zaletą pracy zespołowej jest szybkie, sprawne i bezpieczne wykonanie zadania. Aby tak było konieczne są nie tylko duże umiejętności, ale także dobra komunikacja, zgranie zespołu, wzajemne zaufanie oraz wzajemna troska o bezpieczeństwo każdego policjanta w zespole. Na te wszystkie elementy współpracy prowadzący szkolenie instruktorzy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Poznaniu, zwracali szczególną uwagę.

Powrót na górę strony