Aktualności

Wkład Gmin w bezpieczeństwo

Data publikacji 17.11.2023

Dzięki współpracy samorządów z Policją poprawie uległo wyposażenie i standardy pracy policji co przedłozyło się na poprawę bezpieczeństwa i obsługi interesantów.

Szczególne podziękowania dla Burmistrza Miasta i Gminy Kępno oraz Rady Miejskiej za przekazanie środków na służby ponadnormatywne. Wójt Gminy Bralin oraz Radni przekazali środki na doposażenie funkcjonariuszy pełniących służbę na motocyklach w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. Wójt Gminy Łęka Opatowska wraz z Radnymi przekazali środki na poprawę warunków pracy i obsługę interesantów w Wydziale Kryminalnym. Wójt Gminy Perzów wraz z Radnymi oraz Wójt Gminy Trzcinica wraz z Radnymi przekazali sprzęt teleinformatyczny w postaci urządzeń wielofunkcyjnych, które służyć będą do usprawnienia pracy w Posterunkach Policji.

Powrót na górę strony